Press "Enter" to skip to content

Vì sao nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường …

TP – Ngoài việc thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức cảnh cáo, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng bộ này bằng hình thức cách chức Ủy viên …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.