Press "Enter" to skip to content

Uśmiercanie niepełnosprawnego Vincenta Lamberta. Zapadł …

Francuski sąd kasacyjny unieważnił decyzję Sądu Apelacyjnego, na mocy której nakazano wstrzymać procedurę uśmiercania Vincenta Lamberta. To ostateczny wyrok, która rozstrzyga spory o to, czy niepełnosprawny powinien zakończyć życie. Mężczyzna …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.