Press "Enter" to skip to content

Trudde huset skulle fare – vi måtte berre springe

Hardast råka av det kraftige uvêret er Vassenden og bustadfeltet i Årsetbakkane like ovanfor sentrum. Her er og eit tjuetals personar evakuerte frå fleire hus. Her ser deler av sentrum som ei krigssone fortel folk NRK har snakka med. Store mengder vant, stein, …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.