Press "Enter" to skip to content

Triệu hồi gần 6000 xe BMW G310 GS, G310 R, C400X lỗi phanh …

Vào ngày 29/8, BMW Motorrad đã thông báo đợt triệu hồi các mẫu G310 GS, G310 R và dòng xe tay ga C400X bị lỗi liên quan đến hệ thống phanh. BMW Motorrad đã thống kê có tổng cộng 5.938 xe thuộc các mẫu G310 GS, G310 R và dòng xe tay ga C400X …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.