Press "Enter" to skip to content

Ta havet tilbake og jorda i bruk

SV vil ha egne tilskudd til de bøndene som har den jorda som er vanskeligere å drive, enten det er på grunn av små, bratte jordstykker, kortere vekstsesong eller andre utfordringer. Matjord er en begrenset ressurs, som vi må verne mot utbygging og kortsiktig …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.