Press "Enter" to skip to content

Stengde vegar skaper utfordringar for helsevesenet i Førde

Sjukehuset i Førde vart umiddelbart sett i beredskap då den første meldinga om jordskred i Jølster kom tysdag. – Det vart i startfasen sett i verk ressursstyring og styrking av ambulansar sidan tre av Helse Førdes ambulansar vart fanga i rasområdet, utan …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.