Press "Enter" to skip to content

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbędzie się 29 sierpnia …

… Czarnej) uchwalonego uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.