Press "Enter" to skip to content

Rząd da więcej czasu na uniknięcie szokujących podwyżek cen …

Zapytaliśmy Ministerstwo Energii, czy prowadzone są prace nad przedłużeniem terminu na składanie oświadczeń. W biurze prasowy zaprzeczono. "Należy wskazać, że uprawnione podmioty mogą składać oświadczenie do północy, a Ministerstwo Energii …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.