Press "Enter" to skip to content

"Đứa con của thời tiết" sẽ đại diện cho Nhật Bản tranh giải Oscar

Tuy rằng Đứa con của thời tiết chưa thể phá được kỷ lục của Your Name, nhưng bấy nhiêu thành công cũng đủ để tác phẩm này được vinh dự đại diện cho Nhật Bản tranh giải Oscar lần thứ 92 ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất" mà …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.