Press "Enter" to skip to content

Preview "Về Nhà Đi Con" tập 55: Ông Quốc tự nhận mình là Rooster …

Đoạn preview tập 55 của phim truyền hình Về Nhà Đi Con có một đoạn đối thoại cực kì bình thường giữa cha con Quốc – Bảo, nhưng lại ẩn chứa một thông tin vô cùng quan trọng. Đây giống như một lời xác nhận của bộ phim về thân phận thật sự của huyền …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.