Press "Enter" to skip to content

Per Willy Amundsen mener Tommy Robinson bør få asyl i Norge

Det er satt på spissen, men det er jo derfor vi har asylretten, nemlig for å ivareta de som blir politisk forfulgt, og det er vanskelig å oppfatte det som noe annet enn at Tommy Robinson blir politisk forfulgt. Jeg synes det er skammelig, men de viser hvilken vei vi …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.