Press "Enter" to skip to content

Nhà phát triển Deepnude tắt ứng dụng, biện hộ chỉ là vì “đam mê …

Việc nhà phát triển Deepnude tắt ứng dụng trong khi nó đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng phụ nữ toàn cầu. Trang Motherboard vào hôm thứ Tư đã báo cáo về ứng dụng này, được tạo …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.