Press "Enter" to skip to content

Mẹ kế âm mưu điều kinh khủng với con chồng nhằm chuộc lợi

Nhưng rồi bố Linh cạn tiền do gặp sự cố liên tiếp mấy lô hàng, may được bố Hùng cho vay tiền trả nợ, nên mới mời gia đình Hùng đến ăn cơm. Hùng trêu chọc muốn xin làm con rể. Mẹ kế nghe vậy mắt sáng rực, nồng nhiệt mời chào, chỉ hận không gả được …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.