Press "Enter" to skip to content

Làng võ Việt ngán ngẩm với vụ võ sư Nam Anh Kiệt đánh người

Dân trí Vụ võ sư Nam Anh Kiệt (Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh) xông tới đánh đánh võ sư Nam Nguyên Khánh (Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc) khiến cho làng võ Việt tỏ ra ngán ngẩm. Họ không hài lòng với cách hành xử mất kiểm soát của …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.