Press "Enter" to skip to content

LMHT: 10 năm, Riot đã phải 'xóa vội xóa vàng' hàng loạt phép bổ trợ …

Liên Minh Huyền Thoại đã trải qua chặng đường phát triển khá dài, đến độ tính bằng chục năm. Cũng trong khoảng thời gian này, Riot Games đã tạo ra rất nhiều vị tướng mới, item độc đáo và hiệu ứng skill mang đậm bản sắc của Đấu Trường Công Lý.Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.