Press "Enter" to skip to content

Legeforeningen til retten for å hindre at leger blir hengt ut på nett

Nettstedet legelisten.no og Allmennlegeforeningen har vært som hund og katt siden legeratingsiden ble opprettet i 2012. Årsaken er at hjemmesiden lar pasienter legge inn tilbakemeldinger og gi karakterer på blant annet fastleger anonymt. Legene blir …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.