Press "Enter" to skip to content

Kulturcheferna om Åsa Linderborg: ”Stark stilist”, ”omdömeslös” och ”radikal”

Hon har haft en väldigt stor betydelse och gjort ett starkt avtryck, inte minst som skribent. Hon har både mod och stor stilistisk förmåga, vilket gjort att hennes texter fått ett stort genomslag. Hon har lyft och vitaliserat kulturdebatten, inte minst för att hon ofta har …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.