Press "Enter" to skip to content

Ks. Tymoteusz Szydło poprosił o bezterminowy urlop. Dwa lata temu …

Tymoteusz Szydło. Jak się jednak okazuje, syn byłej premier nie będzie na razie sprawował posługi w żadnej parafii. Poprosił bowiem o zgodę na przejście na bezterminowy urlop. – Urlop został udzielony na prośbę księdza Tymoteusza i nie jest określony …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.