Press "Enter" to skip to content

Konstaterat fall av mässling på Karolinska i Huddinge

På Karolinska sjukhuset i Huddinge har ett fall av mässling konstateras, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Den aktuella patienten ska ha sökt vård den 30 juli och mässlingen bekräftades under tisdagen, berättar Maria Rotzén Östlund, biträdande …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.