Press "Enter" to skip to content

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

Ngày 16/7, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo điểm chuẩn dự kiến của 55 chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019. Theo đó, ngành Khoa học máy … Các ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn khoảng 26-27. Điểm chuẩn vào … CHLB Đức). Hôm 13/7, 245 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đã nhập học vào trường, trong đó có 188 em đạt giải quốc gia, quốc tế; 30 em đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 27 em có chứng chỉ SAT và ACT đủ điều kiện.Read more

How Singapore is using blockchain outside of cryptocurrencies

Nm ngoi i hc Quc gia Singapore NUS tuyn b rng h ang hp tc vi IBM pht trin mt chng trnh ging dy v cng ngh blockchain v s ci phn tn Cc sng kin ca Blockchain
Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.