Press "Enter" to skip to content

Hoàng Hạnh (Cuộc đua kỳ thú) bị soi mải mê thực hiện thử thách tới …

Rất nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Hạnh đã quá sơ suất trong việc lựa chọn trang phục khi tham gia chương trình. Bên cạnh đó cũng có nhiều người nhận định ban biên tập "Cuộc đua kỳ thú" đã không soi xét kỹ nên mới để lọt khoảnh khắc này lên sóng truyền …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.