Press "Enter" to skip to content

Hãng thời trang Forever 21 có thể phải phá sản

Bloomberg trích lời một nguồn tin thân cận cho biết thương hiệu thời trang cho giới trẻ Forever 21 đang đàm phán huy động thêm vốn, đồng thời làm việc với một nhóm cố vấn để giúp họ tái cấu trúc nợ. Tuy nhiên, các cuộc nói chuyện với bên cho vay tiềm …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.