Press "Enter" to skip to content

Hà Nội yêu cầu tháo dỡ tấm biển tên đường Ngô Minh Dương

Cho đến lúc này, các cơ quan có liên quan cũng chưa có báo cáo xác định được tấm biển tên đường Ngô Minh Dương trên do ai dựng nên. Ngô Minh Dương là ai, cũng không ai biết. Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động khẳng định: Ngô Minh Dương …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.