Press "Enter" to skip to content

Gotlandsfärjan M/S Visborg stötte i kajen i Nynäshamn – skadades i aktern

Destination Gotland skriver på sin hemsida att inga passagerare eller besättning kom till skada och att Klassningssällskapet nu ska besiktiga fartygets skador vid kaj i Nynäshamn och därefter besluta om hur och var skadan ska repareras. Enligt Destination …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.