Press "Enter" to skip to content

Google Doodle mừng 100 năm ngày sinh nữ văn sĩ vĩ đại Amrita Pritam

Được coi là một trong những nữ văn sĩ tiếng Punjabi nổi bật nhất trong lịch sử, Amrita Pritam sinh ra ở Gujranwala 100 năm trước. Gujranwala là thuộc địa Ấn Độ của Anh vào thời điểm đó và thuộc lãnh thổ Pakistan ngày nay. Google Doodle dành riêng để …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.