Press "Enter" to skip to content

Glosa Luboše Palaty: SNP chyběla omluva Polsku

Tuto pohanu, která pokračovala arizací a holokaustem, pomohlo SNP a jeho hrdinové částečně smýt. SNP bylo sice slovenské povstání, ale za obnovu Československa. I proto, že jedině jako Čechoslováci mohli Slováci stanout na konci války na straně vítězů …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.