Press "Enter" to skip to content

Giải pháp 1Office quản trị doanh nghiệp “không giấy tờ” ứng dụng …

… giải pháp 1Office là hệ thống đầu tiên kết nối với một ngân hàng, cho phép thanh toán lương cho người lao động ngay trên hệ thống, kế toán không cần ra quầy cũng có thể chuyển lương hoàn toàn từ cho nhân sự qua Ngân hàng MB Bank mà không mất …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.