Press "Enter" to skip to content

สีสัน G20 สตรีหมายเลข 1 ชมวัดที่เกียวโต

การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ กลุ่มประเทศ G20 ที่โอซากา ประเทศญี่ปุ่น นอกจากวาระสำคัญที่ผู้นำแต่ละประเทศต้องทำหน้าที่พบปะหารือกัน ที่มีวาระร้อนเรื่องสงครามการค้าแล้ว คู่สมรสของผู้นำแต่ละประเทศก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วย. ในวันนี้ (28 มิ.ย.) …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.