Press "Enter" to skip to content

Frivillige frykter at universitetenes arbeid med flyktninger legges ned

Akademisk dugnad. Da flyktningsstrømmen pågikk for fullt i 2015 opprettet mange universiteter og høgskoler ekstratiltak for å integrere flyktningene. Frivillige frykter at engasjementet nå vil blekne. OsloMet-rektor, Curt Rice, sier at arbeid med integrering …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.