Press "Enter" to skip to content

Fleire jobbar på sjøen enn på lenge

Trass i nokre tøffe år i maritim næring etter oljeprisfallet har talet sjøfolk halde seg rimelig stabilt, og vi ser ei positiv utvikling frå 2017 til 2018. Dessutan er det gode nyheiter at vi har så mange kadettar og lærlingar til sjøs. Eg meiner dette viser at regjeringas …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.