Press "Enter" to skip to content

Därför är TBE-vaccinet inte gratis i Västra Götaland

Under året har det pågått en utredning kring om gratis TBEvaccin ska införas för barn och riskgrupper, slutsatsen blev att det inte skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att göra det. Därför beslutade Hälso och sjukvårdsstyrelsen igår att avbryta utredningen …Read more


MyHeritage

tyrensab

Welcome To My World – Elvis Presley

Akademiska Hus

Please follow and like us:

Comments are closed.