Press "Enter" to skip to content

ฟินันเซีย ฯ แนะ “ลงทุน” CPN รอราคานิ่ง

บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะลงทุนหุ้น CPN รอราคานิ่ง ชี้ กรณีพิพาทกับ AOT ยังไม่มีข้อสรุป หลังศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครอง ให้เปิดทางเชื่อม Central Village วันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เชื่อว่า ราคาหุ้นที่รีบาวด์ 3% ในวันนี้ ยังบอกไม่ได้ว่า หุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.