Press "Enter" to skip to content

Cùng NSND Trần Hạnh, những nghệ sĩ nào được trao tặng Nghệ sĩ …

Trong đợt xét tặng này, có 84 Nghệ sĩ nhân dân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Trong đó có loạt nghệ sĩ "quen mặt" với khán giả như Nghệ sĩ Trần Hạnh, Nghệ sĩ Công Lý, Nghệ sĩ Trung Anh… Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh. Nghệ sĩ Trần Hạnh …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.