Press "Enter" to skip to content

Cố ý khoe phốt trước thềm phim mới, "Tuesday" tự nhận Kiều Thanh …

Tại sao không phải là một dịp nào khác mà phải ngay đúng lúc họp báo công bố phát sóng "Hoa Hồng Trên Ngực Trái", bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kiều Thanh trên màn ảnh nhỏ cô mới tự tin "chiếu cáo thiên hạ" rằng mình là người thứ ba hạnh phúc?Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.