Press "Enter" to skip to content

Bảo vệ khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa, dân tình ầm ầm …

Cùng với video, người đăng tải chia sẻ: “Chiều nay mưa giông bất chợt, nhiều người đi xe máy không chịu nổi đã phải vào trú mưa tại sảnh Grand Plaza. Cậu bảo vệ đã đuổi không cho họ trú nhờ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Một xã hội văn minh khi có …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.