Press "Enter" to skip to content

Bão số 5 có thể xuất hiện ngay sau lễ 2/9, diễn biến rất phức tạp

Cụ thể, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện vào ngày 2-3/9 và khả năng mạnh lên thành bão số 5 trong ngày 3-4/9. Nhận định ban đầu cho thấy, cơn bão này rất phức tạp, hiện nay có đánh giá bão hình thành ngay trên Biển Đông hoặc đi từ ngoài Philippines …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.