Press "Enter" to skip to content

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu …

Trà ở Ten Ren mang hương vị cùng phong cách Đài Loan nên trà vốn đậm sẵn, tuy nhiên trà đen có lẽ là vị trà đậm nhất trong tất cả các loại. Bạn nên uống kèm sữa, milkfoam hoặc cả hai để cân bằng lại. Nếu bạn uống trà như một "vị thần" và không ngại trà …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.