Press "Enter" to skip to content

Bộ Công an đề nghị xử lý cựu Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân

HCM (do ông Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban) đã tham mưu, trình UBND TP ban hành công văn số 5309/UBND-TM ngày 27/10/2011 về phê duyệt phương án xử lý nhà đất của Công ty quản lý kinh doanh nhà (QLKDN) đợt 3, trong đó nhà đất số 15 Thi …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.