Press "Enter" to skip to content

Asanzo:'Chúng tôi bất đắc dĩ phải tạm ngừng mọi hoạt động'

Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo vừa phát đi thông báo cho biết ngày 30-8 là thời hạn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải có kết luận thanh tra Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo. Đây cũng là dấu mốc 70 ngày kể từ ngày Asanzo dính nghi án gian lận xuất …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.