Press "Enter" to skip to content

Ai tin nổi các 'tường thành' nhan sắc BTS lại tự nhận xét về mình thế …

Jin, V và Jungkook của BTS thường được người hâm mộ yêu quý gọi là bộ ba Bermuda bởi một khi đã sa vào lưới nhan sắc của họ thì thật khó tìm được đường thoát ra. Chú thích ảnh. Trong một câu hỏi trước đây, bộ ba Bermuda đã được hỏi họ nghĩ thế …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.