Press "Enter" to skip to content

'Trần tình lệnh' tập 33+34: Thúc phụ tức hôn mê – Lam Trạm 'anh …

Tập 32 phim Trần tình lệnh kết thúc với cảnh Giang Yếm Ly bị giết, Ngụy Vô Tiện cũng hóa điên đại khai sát giới, tạo nên trận mưa máu Huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Sang đến đầu tập 33, đại cục thay đổi khi Ngụy Vô Tiện đã tiêu hao hết sức lực, bị oán linh, quỷ …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.