Press "Enter" to skip to content

พังน้องหยก ให้งวงฟาดพู่กันเขียน “ทรงพระเจริญ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ก่อนที่ช้างแสนรู้จำนวน 3 เชือก ถวายพวงมาลัย แด่พระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพังน้องหยก ช้างแสนรู้ขวัญใจนักท่องเที่ยวประจำสวนนงนุช ได้ใช้ปลายงวงจับพู่กันชุบสีเหลือง พร้อมเขียนอักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ" ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.