Press "Enter" to skip to content

ปารีณา ไกรคุปต์ ไม่ขอโทษ พี่สาว อั๋น ภูวนาท ซ้ำจะฟ้องกลับ

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพี่สาวของ อั๋น ภูวนาท เกี่ยวกับการดูแลน้องชาย ทำให้ ดร.ภูวนิดา ตอบโต้ น.ส.ปารีณา ในฐานะรุ่นพี่ในสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย พร้อมเสนอทางเลือกให้ น.ส.ปารีณา ลบข้อความที่กล่าวหา อั๋น ภูวนาท และโพสต์ขอโทษ หรือจะให้ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.