Press "Enter" to skip to content

ประวัติ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตแกนนำ กปปส. สู่ปัจจุบันคว้าเก้าอี้ รมว.ศึกษาฯ

หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย 1 ในรายชื่อรัฐมนตรี คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้คว้าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับประวัติของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มีดังนี้.Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.