Press "Enter" to skip to content

ญาติโต้! “นพดล ดวงพร” ศิลปินชื่อดังแดนอีสานยังไม่ตาย

จากกรณีมีเพจข่าวหลายแห่งแสดงความอาลัยต่อการจากไปด้วยอาการป่วยของ "นพดล ดวงพร" หรือชื่อจริงว่า นายณรงค์ พงษ์ภาพ ศิลปินอาวุโสวัย 78 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของวงเพชรพิณทอง ที่ใช้พิณของชาวอีสานเป็นเครื่องแสดงดนตรีเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.